Operasjon med medisinsk indikasjon

Plastikkirurgi har lenge blitt assosiert med kosmetiske inngrep som har som mål å forbedre utseendet og selvoppfatningen til enkeltpersoner. Imidlertid spiller plastikkirurgi også en kritisk rolle innenfor det medisinske feltet, der den benyttes for å gjenopprette funksjonalitet, lindre smerte og forbedre livskvaliteten til pasienter.

Operasjon med medisinsk indikasjon betyr at det foreligger medisinske grunner til å foreta en plastisk operasjon.

Bestill konsultasjon

Hva er en medisinsk indikasjon?

Hvorvidt operasjonen kan defineres som en medisinsk indikasjon eller ikke beror på en nøye vurdering av våre plastikkirurger. Vurderingen gjøres i henhold til Nasjonal Veileder, og blir alltid begrunnet og journalført.

Det er viktig å merke seg at selv om plastikkirurgi ofte assosieres med estetiske forbedringer, spiller det en vesentlig rolle i gjenoppretting av funksjon og forbedring av livskvaliteten for personer som har gjennomgått medisinske eller traumatiske forhold. Medisinsk indikasjon er derfor avgjørende for å sikre at plastikkirurgiske prosedyrer blir utført med fokus på pasientens helse og velvære. Våre plastikkirurger vil evaluere hver pasients spesifikke tilfelle og avgjøre om det er en medisinsk indikasjon for den aktuelle prosedyren.

Eksempler på plastikkoperasjoner med medisinsk indikasjon: 

Brystreduksjon for nakke- og skulderplager
Øyelokksoperasjon for betydelig synsreduksjon

Hvilken betydning har det for deg?

En operasjon på medisinsk indikasjon betyr ikke nødvendigvis at Folketrygden dekker hele operasjonen, men man slipper å betale moms på inngrepet og pasienten har i tillegg krav på sykemelding. I praksis betyr det at man kan få fjernet 25% av våre priser for plastikkirurgi.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille konsultasjon?